DE FANFARE VAN TOEN

De fanfare St. Rochus werd gesticht in 1875 in de gemeente Bonheiden, die toen slechts 1.700 inwoners telde.
Tot de stichters behoorden de heren E. Vercammen, M. Van Riet, P. Vermeylen, De Wolf en Van Santfoort onder voorzitterschap van de heer Frans Van der Aa, lokaalhouder en schrijnwerker.

Wekelijks werd er gerepeteerd onder leiding van muziekmeester Henri Van Herterijck uit Mechelen.
Rond 1900 werd die opgevolgd door de heer De Bruyn eveneens uit Mechelen.

De fanfare Sint Roches kreeg lang financiële steun van de heer Baron Gustavius de Vriere, die veel sympathie voor de fanfare had.
en later van zijn schoonzoon de heer Baron Orban de Xivry.
Als blijk van waardering gaf de fanfare daarvoor jaarlijks een muzikale hulde in de hovingen van kasteel Zellaer te Bonheiden.
Kasteel Zellaer werd in opdracht van de heer Baron de Vriere gebouwd in de loop van de jaren 1888 – 1892 op de plaats van een vroeger kasteel.

Het eerste weekeinde, na verloren maandag/Egyptische maandag,
(dit is de maandag na Driekoningen) werd het jaarlijkse teerfeest gevierd met alleen mannelijke feestvierders, dames werden niet toegelaten
De eerste maandag na 6 januari is (was) een feestdag. We noemen die dag verloren maandag/Egyptische maandag, omdat er vroeger die dag niet werd gewerkt: de arbeider verdiende niets, de dag was dus verloren... Maar de werknemers kregen wel een nieuwjaarsfooi van hun baas. Zo werd er in de arbeidershuisjes toch goed gegeten en... gedronken.

Dames mochten sowieso in die tijd niet meespelen in het orkest.
Pas na de 1e W.O. kwam hierin verandering.
Tot na de 1e W.O. was het traditie om jaarlijks deel te nemen aan het muziekfestival der Stad Antwerpen en om de drie jaar aan het muziekfestival der stad Oostende.

In 1914 was het afgelopen met wekelijks repeteren, de instrumenten werden weggeborgen. Het koper werd immers door de bezetter opgeëist.
Na de 1e W.O. kende de fanfare een nieuwe start onder leiding van respectievelijk de heer Vrelust als dirigent en de heer Frans De Mees als voorzitter.

De mobilisatie in 1939 maakte opnieuw een einde aan de muzikale activiteiten gedurende vijf jaren.
In 1944 (na de IIe W.O.) werden de koppen weer snel bij elkaar gestoken en spoedig kon de fanfare weer wekelijks repeteren onder de muzikale leiding van de heer Emiel Maes, in zijn jeugd muzikant bij de fanfare.

De instrumenten en de muziek waren ondertussen sterk verouderd en moesten dringend vernieuwd en aangevuld worden. De heer Alfons Vercammen, zoon van één van de stichters heeft zich uitzonderlijk ingespannen om de nodige gelden bijeen te krijgen.
Ook de Vlaamse Kermissen brachten financiële hulp.

De inspanningen en het nut van de fanfare werden bij Koninklijk Besluit
van 14-12-1951 door de overheid gewaardeerd.
De fanfare mocht sindsdien de titel KONINKLIJKE FANFARE SINT ROCHUS voeren.

In 1954 ging de muzikale leiding over naar de heer Frans Van Kerckhoven, in zijn jeugd muzikant bij de fanfare van Bonheiden. Hij was eveneens trompetsolist bij het muziekkorps van de Gidsen.
Hij heeft meer dan 25 jaren de dirigeerstok in Bonheiden gehanteerd.
In 1980 nam Marc Vercammen, achterkleinzoon van een der stichters, de dirigeerstok over van Frans Van Kerckhoven
Marc Vercammen heeft zijn functie als dirigent in 1996 overgedragen aan Guido Boonen en die heeft de dirigeerstok op zijn beurt in 2003 weer over gedragen.
In 2004 is de muzikale leiding in handen van Gery Liekens gekomen, ook Gery was in zijn jeugd muzikant bij de fanfare van Bonheiden.

128 Jaar na oprichting in 1875, heeft de Koninklijke Fanfare Sint Rochus haar naam veranderd.

 

DE VERENIGING VAN NU

De fanfare heeft, zoals uit het voorgaande blijkt, een lange geschiedenis achter zich. De tijden zijn echter dusdanig veranderd dat er minder belangstelling voor een fanfare bestaat.
Na rijp beraad is besloten de fanfare in een modern muzikaal jasje te steken. Wij zijn van mening dat een vereniging met zo’n lang leven in Bonheiden moet blijven bestaan, vooral omdat ze de vele muzikanten en leerlingen uit het muziekonderwijs in staat stelt hun hobby in orkestverband te beoefenen in eigen gemeente of regio.

Nu ( 1-1-2003) heet de fanfare van toen

KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BONHEIDEN

 

De huidige erfgenamen van de fanfare hebben bewondering voor het werk en doorzettingsvermogen van hun voorgangers, ook zij streefden steeds naar vernieuwing.
Wij laten het traditionele imago van de fanfare achter ons liggen en proberen de muziekvereniging van nu verder uit te bouwen. Iedere amateur muziekbeoefenaar kan zijn/haar plaats vinden binnen deze vereniging.

Hout- of koperblazers en percussionisten kunnen zich al lang aansluiten. Strijkers (cellisten, harpisten...) of gitaristen hebben minder gelegenheid hun hobby uit te oefenen. Wij proberen de mogelijkheden van de groep muzikanten uit te breiden zodat deze ook kunnen integreren. Veel muzikaal amateurtalent blijf nog altijd onbenut.

Dirigenten

De heer Henri Van Herterijck (1875 - 1900)
De heer De Bruyn (1900 - 1914)
De heer Verlust (1918)
De heer Paternoster (tot 1939)
De heer Emiel Maes (1944 - 1954)
De heer Frans Van Kerckhoven (1954 - 1980)
De heer Marc Vercammen (1980 - 1996)
De heer Guido Boonen (1996 - 2003)
De heer Gery Liekens (2004 - 2008)
De heer Bart Van Buggenhout (2008)

Voorzitters

De Heer Frans Van der AA (1875 -1914)
De heer Frans Mees (1918)
De heer Eduard Verschueren
De heer Alfons Vercammen
De heer Jozef Peeters
De heer Emiel Van Kerckhoven
De heer Juul Vercammen (1958)
De heer Willy Nijns (1990)
Mevr. Mia Cools (2003)

Mevr. Marleen Luytens (2023)