Jan Segers (1946 – 1957)

Jan Segers was leraar aan het Mechels Muziekconservatorium en dirigent bij Iever spant de Kroon.

Hij was de aangewezen kracht om de stad Mechelen een politieharmonie te geven waar men trots kon op zijn. Zijn eerste onderricht in de muziek kreeg hij van zijn vader. En aangezien die vaststelde dat 'er wel wat in zat', kreeg hij lessen bij dhr Louis VAN DIJCK, waarna hij naar het Mechelse Conservatorium toog. Tijdens het jaar 1912-1913 behaalde hij zijn ereprijs klarinet. Vandaar ging Jan SEGERS naar het Conservatorium tot hij bij het uitbreken van de oorlog '14-'18 als vrijwilliger dienst deed bij het 3ste Linieregiment. In december 1916 trad hij bij het muziekkorps van het 3ste Linieregiment. als 1ste klarinet-solo. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar het 21ste Linie en daarna naar het 6de Linie.

Onder leiding van dhr. DE ROECK, de toenmalige Kapelmeester van het Brusselse Politiekorps deed Jan SEGERS zijn harmonische studies en contrapunt; die van orchestratie deed hij bij dhr. PREVOST, Kapelmeester van de Gidsen.

In 1939 werd Jan SEGERS tijdelijk als professor aangesteld aan het Stedelijk Conservatorium te Mechelen, waar hij later officieel benoemd werd. Zijn persoonlijke verdienste was dat hij steeds zijn werkterrein uitbreidde tot verheffing van het kunstgevoel van het volk.

Om de Politieharmonie een eigen repertoire te geven, schreef Jan SEGERS verschillende marsen:

  • Hij componeerde in de eerste plaats de "Mars van de Mechelse Politie", die hij opdroeg aan de eerste Voorzitter, Luciaan DE KEYSER. Een mars voor harmonie met tamboers en klaroenen.
  • Vervolgens schreef hij:
    • "De Mechelse Politie Boven", opgedragen aan de heer J. CEUPPENS, Hoofdpolitiecommissaris en Ere-Ondervoorzitter;
    • "In Fide Constans", de leuze van de stad Mechelen en opgedragen aan de heer Antoon SPINOY, Burgemeester en Ere-Voorzitter;
    • "De Tandem Chef", opgedragen aan de heer Hoofdopziener J. WOUTERS